Het verenigingsbestuur nodigt alle (buiten)leden en ouders van jeugdleden uit voor de algemene ledenvergadering van A.V. Climax op vrijdag 2 oktober. Vanwege de coronacrisis zal de ledenvergadering dit jaar digitaal plaatsvinden. Aanvang 19:30 uur.

Via de mail ontvang je een link om aan te kunnen sluiten.

Hieronder tref je alle informatie aan:

- notulen jaarvergadering 15-3-2019 (klik hier)
- jaarverslag Bestuur (klik hier)
- jaarverslag loopgroepen en wandelen (klik hier)
- jaarverslag vrijwilligerscommissie (klik hier)
- jaarverslag baanatletiek (klik hier)
- jaarverslag penningmeester 2019 (klik hier)
- voorstel contribitieregeling 2020 (klik hier)

Een exemplaar van het financieel verslag 2019 en de begroting 2020 kan bij penningmeester Wiebe Rengelink () worden opgevraagd. Je krijgt deze dan per email toegezonden.

Het bestuur hoopt u online te ontmoeten!