Voorzittershamer 220pxOp de laatste bestuursvergadering zijn de taken van het bestuur verdeeld. Voor het bestuur zijn nog steeds enkele vacatures. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij één van de bestuursleden.

De taakverdeling is als volgt:

• Ferry van Dipten: coördinator baanatletiek
• Wouter Burgwal: coordinator loopgroepen
• Marieke van Hunen: secretaris a.i
• Wiebe Rengelink: penningmeester
• Evert Schipper: voorzitter

Met het vertrek van Rik Hanswijk en Davey Beuving telt het Bestuur nu twee bestuursleden minder. Tevens wordt er nog gezocht naar een secretaris. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij een van de zittende bestuursleden.