Ook Climax is door de Coronacrisis getroffen. Door de opgelegde sluitingen konden de leden in 2020 niet volledig gebruik maken van het lidmaatschap. Gelukkig waren er wel wat meer mogelijkheden voor pupillen en junioren.

Het bestuur heeft nagedacht over de mogelijkheden om leden te compenseren voor de (gedeeltelijke) sluiting van onze vereniging in 2020 en heeft besloten om dat te doen in een vorm van een éénjarige korting op de contributies 2021.

Bij pupillen en junioren is deze korting 10%. Voor senioren, masters, recreanten, racerunners, G-atleten en sportieve wandelaars is deze korting 20%.

Bij de categorieën “buitenleden” en “trainers” is geen korting toegepast, omdat zij geen gebruik maken van het sportaanbod. Ook wordt de jaarlijkse inflatiecorrectie (1,3%) niet doorberekend in de contributie 2021.

Hiermee zijn de leden niet volledig gecompenseerd. Bij de berekening van de korting is gebruik gemaakt van onze financiële mogelijkheden, het resultaat van verminderde uitgaven (trainerskosten enz.) en verminderde opbrengsten (sponsoring, wedstrijden, kantine, enz.)

Na sluiting van het boekjaar 2021 kijkt het Bestuur opnieuw hoe het ervoor staan. Natuurlijk hoopt het Bestuur dat de Coronacrisis snel voorbij is en dat we weer op een normale manier met elkaar kunnen sporten. In die situatie is dan de contributieregeling 2020 weer het uitgangspunt.

Met sportieve groet
Wiebe Rengelink (penningmeester)