Subsidieverstrekker Ede Doet heeft een initiatief van Atletiekvereniging Climax goedgekeurd. We vragen aan onze leden om de Ede Doet cheques van €7,50 die volgende week weer in de bus vallen, voor ons goede doel in te zetten. De cheques mogen gedeponeerd worden in de bak die op de bar komt in de kantine.

We sparen voor een Watertappunt voor onze locatie. We motiveren onze atleten altijd om veel water te drinken voor en na afloop van de training. We hebben dan ook geld aangevraagd hiervoor en gaan stichting Join the pipe vragen om een tappunt bij ons aan te leggen. Daarmee doen we ook meteen een donatie voor de goede doelen die deze organisatie ondersteunt, nl. het aanleggen van waterputten in ontwikkelingslanden.

Als vereniging doen we ook een goede bijdrage voor het milieu. Wekelijks verbruiken we zo'n 500 plastic bekertjes. Daar willen we wat aan doen. We gaan onze atleten vragen om hun eigen voorziening mee te nemen, en zo een eind te maken aan deze plastic verkwisting.

Komende week vallen de cheques in de brievenbus. Wilt u deze voor ons verzamelen en in de bak op de bar in de kantine achterlaten. U kunt ook zelf uw donatie doen (de cheque verzilveren) en die storten in het initiatief van Climax.

We zullen aan 2 Ede Doet rondes deelnemen:

  1. de ronde die nu gaat starten.
  2. en de eerste ronde in 2019, waarschijnlijk in februari.

https://ededoet.nl/activityDetails.php?id=920

Ede Doet