Het bestuur van Climax brengt graag de “Ede doet mee-regeling” onder jullie aandacht.

Het gemeentebestuur van Ede vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen aan de maatschappij. Ook inwoners met een laag inkomen en beperkt eigen vermogen. Voor deze inwoners en hun kinderen zijn er daarom de regelingen Meer Kinderen Meedoen en Meer Volwassenen Meedoen. Volwassenen en kinderen van 6 tot en met 17 jaar krijgen dan een tegemoetkoming van € 200 per kalenderjaar. Zij kunnen deze tegemoetkoming gebruiken om mee te doen aan sport-, cultuur-, recreatieve en maatschappelijke activiteiten, gericht op meedoen en ontmoeten. Ook Climax is opgenomen in het aanbod dat onder deze regeling valt. 

De regeling is te vinden met de link https://ededoetmee.nl/ Als je aan de voorwaarden voldoet kan je als inwoner van de Gemeente Ede hiervan gebruik maken, maar misschien ken je ook iemand die je op deze regeling wil attenderen.