Vrijdagavond heette voorzitter Evert Schipper (op deze archieffoto tweede van links) om 19:30 uur de aan het beeld gekluisterde leden en vrijwilligers welkom bij de eerste digitale algemene ledenvergadering van Climax. De bestuursleden namen eerst de hoogtepunten van het afgelopen jaar door en werd er aandacht besteed aan trainers en vrijwilligers die hun functie het afgelopen jaar hebben neergelegd, zoals baantrainer David van Kampen, looptrainer Anke de Korte en vrijwilligers Carolien van Zoelen, Geoffrey van Dipten en Peter Versluijs.

Het Bestuur ontving voor de algemene vergadering één afzegging (Peter Versluijs), maar voor de video conference waren desondanks slechts weinig deelnemers ingelogd!? Maar ook met deze kleine groep moesten er belangrijke beslissingen genomen worden, zoals over de aanstelling van bestuursleden en het al of niet terug betalen van een eventueel positief jaarsaldo aan contributie-betalende leden.

Uitreiking bekers
Vervolgens volgde de "uitreiking" van de Prestatie-, Talenten- en Waarderingsbekers, alsmede de André Sliedregt Award.
De Prestatiebeker ging naar Céline van Heerikhuize. De Talentenbeker voor meisjes ging naar Dorine van Leeuwen en Joram van de Bospoort ontving de Talentenbeker voor jongens. De André Sliedregt Award voor werpers werd toegekend aan Fred Harmens. Willemijn Ridderbos ontving de Waarderingsbeker voor vrijwilligers.

Bestuurswisseling
Ferry van Dipten nam afscheid als bestuurslid en ontving, evenals de bestuursleden die de afgelopen jaren vertrokken, naast een afscheidscadeau ook zijn "eigen" barkruk. Christo Beumer, sinds juni 2019 lid van Climax en lid van het Roparunteam, werd voorgedragen en geaccepteerd als nieuw bestuurslid.

Het Bestuur deelde aan het eind van de ledenvergadering mee dat zij in overleg zijn met Sport BSO voor opening van een vestiging op de accommodatie van Climax op 1-1-2021. Daarmee geeft Climax meer invulling van haar maatschappelijke functie en hoopt het Bestuur meer jongeren voor de atletiek te interesseren.

Na een korte en bondige sessie werd de algemene ledenvergadering om 20:20 uur door de voorzitter afgesloten.