Het Verenigingsbestuur nodigt alle leden, ouders van jeugdleden en buitenleden uit voor de

Jaarvergadering van C.A.V. Climax

die op vrijdag 7 april a.s. wordt gehouden in het clubgebouw van Climax aan de Sportparkweg 20 in Ede.

Aanvang 19.30 uur.

Hieronder tref je (z.s.m.) alle informatie aan:

- agenda (klik hier)

- notulen jaarvergadering 18-3-2016 (klik hier)

- verslag Verenigingsbestuur (klik hier)

- jaarverslag Ondersteunende Zaken (klik hier)

- jaarverslag Public Relations (klik hier)

- jaarverslag Baanatletiek (klik hier)

- jaarverslag Loopgroepen, Commissie Wegwedstrijden en Nordic Walking/Wandelen (klik hier)

- jaarverslag Vrijwilligerscommissie

beleidsplan 2017-2020 (klik hier)

Het financieel verslag 2016 en de begroting 2017 zijn nu verkrijgbaar bij de penningmeester. Een exemplaar kun je opvragen bij penningmeester Henk Verhoef (). Het verslag zal je dan per email worden toegezonden.

Henk Verhoef (penningmeester) en Willemijn Ridderbos (secretaris/coördinator PR) zijn aftredend en stellen zich niet beschikbaar voor herverkiezing. Wouter Burgwal is kandidaat voor de functie van algemeen bestuurslid.

(Tegen)kandidaten kunnen zich tot 17 maart a.s. aanmelden bij voorzitter Rik Hanswijk.

Na afloop van de jaarvergadering is er een hapje en een drankje.

Het Bestuur rekent op je komst.