20190315 alv CVerhoef erelid Climax 220pxVoorzitter Evert Schipper heette de aanwezige leden en vrijwilligers welkom op de jaarlijkse algemene ledenvergadering. De bestuursleden namen allereerst de sportieve successen en hoogtepunten van het afgelopen jaar door en werd er afscheid genomen van baantrainer Martin Laport en loopgroep trainers Aalt Zwart, Frank Fontaine, Fred Ruigrok, Will Modderkolk en Henk Abma.

Vervolgens volgde de uitreiking van de Prestatie-, Talenten- en Waarderingsbekers, alsmede de André Sliedregt Award.

Uitreiking bekers
De Prestatiebeker ging naar meerkamper Geoffrey van Dipten voor zijn prestaties op het NK en zijn clubrecord op de 400 meter horden. De Talentenbeker voor meisjes ging naar Céline van Heerikhuize, die de afgelopen week uit handen van burgemeester René Verhulst ook de Pluim van de Gemeente Ede ontving. Niels van Rheenen ontving de Talentenbeker voor jongens. De André Sliedregt Award voor werpers werd toegekend aan Jan Bert Hartog, die het afgelopen jaar in de leeftijdscategorie 70+ op de werpnummers enkele clubrecords verbeterde. Frank Bakker, verantwoordelijk voor de social media accounts van Climax, ontving de Waarderingsbeker voor vrijwilligers.

Erelid van Climax
Het Bestuur verraste Christien Verhoef met de titel Erelid. Enigszins geëmotioneerd nam zij bijbehorende plaquette en bloemen in ontvangst. Christien is al decennia verantwoordelijk voor de ledenadministratie en verricht ook in andere functies veelvuldig werkzaamheden als vrijwilliger bij Climax.

Secretaris a.i. Marieke van Hunen hield vervolgens een presentatie over de realisatie van het huidige beleidsplan. Klik hier om de presentatie te bekijken.

Klik hier om de notulen van de ledenvergadering te lezen.