Voorzitter Rik Hanswijk heette de aanwezige leden welkom op de jaarlijkse algemene ledenvergadering en aansluitend namen de bestuursleden in vogelvlucht de sportieve successen en hoogtepunten van 2016 nog even door.

20170407 alv Wil Modderkolk speldje AU 10jrTrainers Will Modderkolk (foto links) en Anne Wiersma kregen de Waarderingsspeld van de Atletiekunie uitgereikt. Vervolgens werden de verschillende bekers uitgereikt. Eva Hovenkamp ontving voor het derde opeenvolgende jaar de Prestatiebeker voor o.a. haar deelname aan het EK in Amsterdam en haar kwalificatie voor de Olympische Spelen in Rio. Eva verblijft momenteel voor trainingsstage in Miami en kon zodoende haar prijs niet in ontvangst nemen.

De Talentenbeker voor meisjes ging naar Liv Pennock, voor o.a. haar clubrecords op 40m, 600m, verspringen, meerkamp en hoog indoor. Joram van de Bospoort ontving de Talentenbeker voor jongens. Het Bestuur vond het eigenlijk vreemd dat Joram de beker nog nooit heeft gewonnen, want hij levert al jarenlang uitstekende prestaties. In 2016 werd hij 2e bij NK indoor C-junioren hoogspringen en 2e bij GOK meerkamp. Margreet Takken, onlangs nog wereldkampioene bij de Masters in Zuid-Korea, kreeg wederom de André Sliedregt Award voor werpers uitgereikt.

De Waarderingsbeker voor vrijwilligers die zich de afgelopen jaren zeer verdienstelijk hebben gemaakt, werd uitgereikt aan Petra Vandersteen en Yolanda van Baardwijk van de Wedstrijdorganisatiecommissie (WOC).

Ineke Straathof-Booy, Martin van den Worm, Ralph Uenk en Erwin Meijer namen afscheid als vrijwilliger en werden daarvoor bedankt met een mooie bos bloemen. 

Henk Verhoef benoemd tot Erelid van Climax

20170407 alv climax henk verhoef erelid 220pxAftredend penningmeester Henk Verhoef is al vanaf 1992 lid van Climax en is sinds 1999 in verschillende hoedanigheden actief voor de vereniging, waaronder een eeuwigheid als penningmeester. Henk werd daarvoor benoemd tot erelid van Climax en ontving uit handen van voorzitter Rik Hanswijk de bijbehorende plaquette.

Tevens werd afscheid genomen van bestuursecretaris Willemijn Ridderbos, die sinds 2010 meerdere bestuursfuncties bekleedde. 

Nieuwe aanvullende ledenvergadering

Wouter Burgwal werd vervolgens met instemming van de aanwezige leden aangesteld als algemeen bestuurslid.

Voor de opvolging van aftredend penningmeester Henk Verhoef zijn enkele kandidaten. Helaas kon het selectietraject niet vóór de algemene vergadering worden afgerond. Daarom zal nog voor de zomervakantie een aanvullende algemene ledenvergadering worden uitgeschreven, waarin de leden de benoeming van de nieuwe penningmeester en de herverdeling van de taken van de overige bestuursleden moeten goedkeuren.

De datum voor deze aanvullende ledenvergadering zal zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt.