20180330 alv climax nw bestuur 220pxiAftredend voorzitter Rik Hanswijk heette de aanwezige leden, ouders van jeugdleden en vrijwilligers welkom op de jaarlijkse algemene ledenvergadering. De bestuursleden namen kort de sportieve successen en hoogtepunten van het afgelopen jaar door. De voorzitter liet o.a. weten dat het ledenbestand van Climax voor het eerst meer dan 800 leden.

Voorzitter Rik Hanswijk en coördinator Baanatletiek Davey Beuving namen afscheid als bestuurslid. De aanstelling van Evert Schipper als nieuwe voorzitter werd vervolgens door de ledenvergadering geakkoordeerd. Functies en taken van de bestuursleden zullen (conform de statuten) in de eerst volgende bestuursvergadering worden toegewezen.

Uitreiking Prestatiebeker, Talentenbeker, Waarderingsbeker en André Sliedregt Award

20180330 alv climax EGerritsen Talentenbeker meisjes 220pxiAansluitend werden de Prestatiebeker, de Talentenbeker voor jongens en meisjes, de André Sliedregt Award en de Waarderingsbeker uitgereikt. De Prestatiebeker ging, na 2006, voor de tweede keer naar hordenspecialist Stefan Nieuwland voor zijn prestaties tijdens de nationale kampioenschappen. De Talentenbeker voor meisjes ging naar Eline Gerritsen, voor o.a. de officieuze titel bij de A-Games en haar clubrecord bij het verspringen. Joram van de Bospoort ontving, evenals vorig jaar, de Talentenbeker voor jongens. Volgens het Bestuur is hij het enige talent bij de jongens die op nationaal niveau presteert.

Margreet Takken, onlangs nog Europees kampioene speerwerpen bij de Masters in Madrid, kreeg voor het derde opeenvolgende jaar de André Sliedregt Award voor werpers uitgereikt. Vader en zoon Marco en Armin Harms ontvingen de Waarderingsbeker voor hun inzet als trainer en als organisator van wedstrijden. De pupillentrainers werden ook in het zonnetje gezet. Zij ontvingen als waardering voor hun uitstekende werk bij de jongste Climax-leden een waardecheque uitgereikt voor een avondje bowlen.

Lid van Verdienste

20180330 alv climax GHendriksen lidverdienste 220pxiHet Bestuur verraste na deze uitreikingen echter nog meer mensen met een blijk van waardering. Gerard Hendriksen werd, met instemming van de aanwezige leden, door het Bestuur geëerd met de titel Erelid. Enigszins geëmotioneerd nam hij de plaquette en bloemen in ontvangst. Atleten Eva Hovenkamp en Kimberley Bos zijn door hun prestaties blikvangers van Climax en werden benoemd tot Lid van Verdienste. Kimberley kreeg de onderscheiding door Evert Schipper uitgereikt. Eva, voor trainingstage in de Verenigde Staten, liet online van overzee weten verheugd te zijn met deze benoeming.

Waarderingsspeld Atletiekunie

 

 

Het Bestuur wil 'vaste vrijwilligers' (vrijwilligers die al jaren een functie binnen één van de commissies vervullen) extra bedanken. Leon Versluijs, Jurgen Versluijs, Berry Berkhout, Stanny Berkhout, Annemieke Kleinhout, Ria Harmens, Olga Hessels, Marianne van Gaasbeek, Rob Renes, Christien Verhoef, Johan Winnubst, Jan Bert Hartog, Gert Beuving, Marco Durand, Frank Fontaine, Remco Schuijt, Jan Gert Jansen, Marco Harms, Nelly Beerepoot, Yolanda van Baardwijk, Sander Hosek , Henk Tollenaar, Hester Durand en Theo Hameka, vrijwilligers die meer dan 10 jaar zo'n functie vervullen/vervulden, ontvingen daarom uit handen van Marieke van Hunen en Ferry van Dipten de Waarderingsspeld en bijbehorend oorkonde van de Atletiekunie.

Climax nam ook afscheid van Sanne Jansen, Will Modderkolk, Stanny en Berry Berkhout en Theo Hameka, die met vrijwilligerswerk zijn gestopt.