Per 1 juli is er een volgende stap vooruit gezet in de corona-aanpak. De overheid heeft aangegeven dat we van een ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte met regels’ gaan, met algemene regels voor binnen en buiten.

De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Maar voor de sportsector is een uitzondering gemaakt om tijdens trainingen en wedstrijden de 1,5 meter afstand los te laten.

Daarnaast zal per 1 juli onder bepaalde voorwaarde ook weer gebruik gemaakt kunnen worden van de kantine, de krachtruimte en de kleedruimtes. Dit komt praktisch gezien neer op de volgende zaken:

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen

- Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
- Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Als je positief getest bent en/of een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis.
- Ga direct naar huis wanneer er tijdens de training klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.
- Houd 1,5 meter afstand met personen van 18 jaar of ouder (behalve tijdens trainingen of wedstrijden, dan geldt de afstandsbeperking niet). Tijdens het omkleden, verzamelen, naar huis rijden, koffie drinken e.d. geldt dit dus wel!
- Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld van trainers en bestuursleden.
- Was vaak je handen met water en zeep, ook voor en na bezoek sportlocatie.
- Schud geen handen / geef geen high fives.
- Geforceerd stemgebruik of zingen langs en op de baan of het parcours, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.
- Het blijft belangrijk ivm bron en contactonderzoek te registreren wie er op de training aanwezig waren. Deze informatie moet 4 weken bewaard worden.
- Er mag weer op Climax verzameld worden op doordeweekse dagen. Op zaterdag mag dit voor de loopgroepen echter nog NIET.
- In het gebouw hangen posters met een toelichting op de regels.

Kleedruimte

- Er mag een maximaal aantal mensen in de kleedkamers
- De douches zijn pas weer in gebruik als dit expliciet vermeld staat omdat we eerst willen testen op legionella
- Er mag maximaal 1 persoon tegelijk in het halletje bij de toiletten zijn
- Toiletgebruik zoveel mogelijk thuis en in nood is het beschikbaar

Krachthonk

- Er mogen maximaal 6 mensen in het krachthonk (1 sporter per 10 m2)
- Het gebruik van een handdoek is verplicht
- Het reinigen van materialen is verplicht
- Het is niet mogelijk om te reserveren, het is wel toegestaan om trainingsmateriaal mee naar buiten te nemen om daar te trainen als er binnen al een maximum aantal mensen is.
- Het is wel verplicht te registreren wanneer je getraind hebt