De laatste tijd komt grensoverschrijdend gedrag regelmatig in het nieuws. Daarbij kunnen we denken aan seksueel intimiderend gedrag in opmerkingen, aanrakingen of intimiteiten, maar ook aan ander gedrag dat niet getolereerd wordt zoals discrimineren, pesten, schelden of vechten. Er is vaak sprake van machtsverschillen die maken dat slachtoffers geen of weinig weerstand kunnen bieden aan de pleger(s). Denk hierbij aan de verhouding leraar/leerling, trainer/pupil, groep/eenling, volwassene/minderjarige, lichamelijk sterkere/zwakkere of mentaal sterkere/zwakkere etcetera. Op verschillende manieren kan invloed worden uitgeoefend. Vaak gaat dit heel subtiel: lieve woordjes, cadeautjes geven, uitnodigingen, waardoor het slachtoffer afhankelijk gemaakt wordt. Het voelt vaak als een bedreiging die onzekerheid en angst oproept, zeker als het herhaaldelijk plaats vindt.

Binnen onze vereniging streven we naar veiligheid voor iedereen. Om dit te bereiken en te handhaven zijn er omgangsregels afgesproken waar we elkaar op kunnen aanspreken, zie hieronder. Hoewel het niet altijd gemakkelijk is om iemand aan te spreken op ongewenst gedrag, is dit een eerste stap naar meer veiligheid bijvoorbeeld binnen je team. Je kunt het ook met je trainer bespreken.

Er zijn binnen Climax twee vertrouwenscontactpersonen (VCP) aangesteld. Ook met hen kun je contact opnemen als je ongewenst gedrag ervaart. De taak van de vertrouwenscontactpersoon is een luisterend oor bieden en informatie geven over de stappen die genomen kunnen worden. De VCP is geen behandelaar. Er is een geheimhoudingsplicht. De VCP is er voor iedereen: sporters, ouders, bestuur, trainers etcetera.
De leidinggevenden binnen onze vereniging zoals onder andere de trainers worden door het bestuur aangesteld en moeten beschikken over een Verklaring omtrent gedrag (VOG). Bij een VOG gaat het ministerie van justitie na of de aanvrager strafbare feiten heeft gepleegd die een risico vormen voor de functie waarvoor de verklaring aangevraagd wordt.

Als iedereen de omgangsregels goed toepast blijft er een prettige en veilige omgeving om te sporten met anderen die je kunt vertrouwen. Dus spreek elkaar aan op ongewenst gedrag. Geef het goede voorbeeld.
De vertrouwenscontactpersonen zijn Wilma Fontaine-Peters () en Jan van ’t Wout (). Deze contactgegevens zijn altijd terug te vinden op onze website: https://www.climax-atletiek.nl/vereniging/bestuur#bestuur.

De omgangsregels binnen Climax:

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee
  binnen de vereniging.
 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 3. Ik val de ander niet lastig.
 4. Ik berokken de ander geen schade.
 5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 7. Ik negeer de ander niet.
 8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.​
 9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar zin aan.
 11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands
  persoonlijk leven of uiterlijk.
 13. Als iemand mij hindert of lastig valt, dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet
  helpt vraag ik een ander om hulp.
 14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar
  niet aan houdt op aan. Zo nodig meld ik dat laatste bij het bestuur.