Burgemeester René Verhulst en locoburgemeester Leon Meijer hebben donderdag en vrijdag 41 inwoners van Ede gebeld en gefeliciteerd met hun benoeming in een ridderorde. Geert Moorman, voormalig bestuurslid van Climax, werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

20200424 geert moorman gehuldigdGeert Moorman, 70 jaar, is al vijftien jaar secretaris bij het ENKA Mannenkoor in Ede. Twee jaar later werd hij bestuurslid bij de Edese Federatie van Zang- en Oratoriumverenigingen, waar meer dan dertig koren met circa 1500 zangers bij zijn aangesloten. Al twaalf jaar is hij bestuurslid van de Vereniging Belangenbehartiging van de Amateurkunst in de gemeente Ede. Onder deze vereniging vallen naast orkesten en koren bijvoorbeeld ook toneelverenigingen. Inmiddels is hij zo'n acht jaar bestuurslid bij de vereniging Astra Alteria, die als doel heeft het bijbrengen en verspreiden van kennis over het heelal, sterren, planeten weerkunde, klimaat, geologische historie en aanverwante zaken. Eerder was hij ook bestuurslid bij atletiekvereniging CAV Climax in Ede.

Gefeliciteerd namens Climax