avg visualPer 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. Het Bestuur van Climax heeft de laatste tijd de overgang naar de AVG goed voorbereid en o.a. een privacy-statement op de website laten plaatsen.

Als de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing is, heeft iedere organisatie, ook verenigingen, meer verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens. De AVG legt meer nadruk op de verantwoordelijkheid van een organisatie om aan te tonen dat zij zich aan de wet houdt. Dit heet de verantwoordingsplicht.

 

Verwerking persoonsgegevens
Climax is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Over de wijze waarop Climax persoonsgegevens verwerkt, wilt het Bestuur helder en transparant communiceren. In het kader van de AVG heeft het Bestuur derhalve o.a. een privacy-statement samengesteld dat op de website van Climax is in te zien.

 

 

Toestemming voor publicatie foto- en beeldmateriaal
Om ook in de toekomst foto's en beeldmateriaal van wedstrijden te kunnen publiceren, heeft de WCT bij de wedstrijdinformatie op Atletiek.nu een clausule geplaatst, waardoor een atleet bij inschrijving akkoord gaat met eventuele publicatie of gebruik van foto- en/of beeldmateriaal. Vrijwilligers en officials zullen er ook op gewezen worden dat zij op foto- en beeldmateriaal van wedstrijden zichtbaar kunnen zijn!