Ruim een jaar geleden startte Jarno Beuving en Maurits Brethouwer met een project om de baanatletiek toekomstbestendiger te maken. In dit artikel lees je wat dit project heeft opgeleverd.

In december 2020 verscheen het adviesrapport over de baanatletiek van Maurits Brethouwer, Davey Beuving en Jarno Beuving. Het bestuur van Climax heeft Jarno Beuving en Maurits Brethouwer voor één jaar ingehuurd om de eerder beschreven adviezen te implementeren binnen de baanatletiek. In oktober 2021 zijn wij gestart met een project om de baanatletiek toekomstbestendiger te maken. Het doel? Een nieuwe impuls geven aan de prestaties op de baan en het omzetten van de neerwaartse spiraal op het gebied van het aantal leden en trainers.

 

We hebben gekeken naar een aantal onderwerpen, namelijk:

  • voldoende trainers
  • gekwalificeerde trainers
  • permanent bijscholingsprogramma
  • talentenplan
  • verbreding atletieksport
  • doorstroming van atleten.

Voldoende trainers, gekwalificeerde trainers en permanent bijscholingsprogramma

Uit onderzoek bleek dat veel baantrainers van Climax niet de juiste licenties of zelfs helemaal geen licenties hadden of dat deze al een tijdje verlopen waren. Om dit probleem te tackelen is er een opleidingscoördinator aangesteld (Jos Janssen, red.). Samen met de coördinator baanatletiek (Melvin Laport, red.) houdt Jos de licenties in de gaten. Ze treffen maatregelen om deze licenties te verlengen of al dan niet te vernieuwen. Ook is er rekening gehouden met een (permanent) bijscholingsprogramma. Deze maand zal er weer gestart worden met de AED-/Reanimatiecursus. Ook zullen er op termijn EHBSO-cursussen volgen. Verder kan het niveau van de trainers ontwikkeld worden door diverse bijscholingsprogramma’s en clinics die op het programma staan. Elke trainer kan zo een bijscholing/clinic volgen gericht op zijn/haar doelgroep. 

Er is vanuit Climax gekozen om intern trainers te werven en op te leiden om het tekort aan baantrainers aan te vullen. Deze aanpak werpt momenteel zijn vruchten af bij zowel de Pupillen als ook bij de CD-junioren. Er zijn een aantal nieuwe trainers bij gekomen. Ook gaan een aantal trainers opleidingen volgen om een licentie te kunnen krijgen. Bij de G-atletiek en Framerunners is er ook ondersteuning gekomen. Zij zijn echter nog op zoek naar extra mankracht.

Laatste punt over dit onderwerp is de communicatie. De laatste jaren liet de communicatie tussen de diverse trainersgroepen en met het bestuur te wensen over. In de tussentijd is er veel veranderd. Met de coördinatoren en met de trainers zijn meer vergaderingen georganiseerd. Verder is er online een map voor trainers en coördinatoren aangemaakt om makkelijk informatie te kunnen delen. Nu zijn alle betrokkenen op de hoogte over wat er speelt binnen de baanatletiek.  

Talentenplan

Er is een herstart gemaakt met het talentenplan. Niet zoals het concept van een aantal jaren geleden (kledingpakket, wedstrijdbonussen en selectie op basis van limieten). Het gaat nu meer om de persoonlijke aandacht van de trainers voor de talenten. Sfeer is hierbij één van de sleutelwoorden. Zo is er veel aandacht besteed aan de sfeer bij de competitieteams. Feit is dat bij een positieve sfeer veel atleten langer blijven hangen en beter presteren. De externe atleten (Celine van Heerikhuize, Jisze Diemer, Eva Hovenkamp, red.) waren we uit het oog verloren. Puur door meer aandacht te geven en interesse te tonen in deze atleten en ze te betrekken bij de competitieploegen, zijn deze atleten 'terug van weggeweest'. De competitieploegen hebben regelmatig gebruik mogen maken van hun kennis en expertise. Het resultaat: een goede sfeer en mooie prestaties waarbij twee talentvolle atleten van Papendal lid zijn geworden van Climax.

Verder zijn er extra kracht- en baantrainingen geïntroduceerd om zo prestaties nog meer te verbeteren en atleten binnenboord te houden. Atleten gingen van drie trainingen naar vier, vijf en soms zelfs zes trainingen per week. Samen met de goede inzet van alle baantrainers was het resultaat dat er in vergelijking met voorgaande jaren meer Climax atleten deelnamen aan NK’s en in Nederlandse Ranglijsten stonden.

Naast het begeleiden van atleten wordt er ook weer aandacht besteed aan het herkennen van talentvolle atleten. Er zijn in oktober diverse testen afgenomen om zo de prestaties en het niveau van atleten te kunnen monitoren. Deze testen zullen komend jaar zowel bij de CD-junioren als bij de BASM-atleten georganiseerd worden.

Verbreding atletieksport

Door het trainerstekort is de laatste jaren het aanbod van atletiekonderdelen tijdens BASM-trainingen (BA-junioren, Senioren en Masters, red.) afgenomen. Gelukkig zijn er twee werptrainers (Jan Bert Hartog en Henk Bakker) het trainersgilde komen versterken. Binnenkort wordt er een opstart gemaakt met polsstoktrainingen. Voordat we kunnen verbreden met hulp van specialisatietrainers is er vanuit de projectgroep voor gekozen om in eerste instantie meerkamptrainers aan te trekken.

Doorstroming van atleten

Ook heeft het project bijgedragen om de overgang tussen de verschillende trainingen laagdrempeliger te maken. De doorstroming van de pupillen naar de D-junioren en de C-junioren naar de B-junioren gaat soepeler. We hebben nu pupillentrainers die ook bij de D-junioren training geven. Hierdoor zien de nieuwe D-junioren bekende gezichten. Ook worden sommige pupillentrainingen ingericht als 'juniorentraining', zodat pupillen al een beetje kunnen wennen aan de nieuwe trainingen. De C2-junioren zullen aankomend jaar een aantal keren met de BASM-groepen mee mogen trainen om kennis te maken met de atleten, de trainers en het trainingsniveau.

Baantrainer worden?

Afgelopen jaar is er veel bereikt. Helaas kan het tekort aan trainers bij de AB-junioren, Senioren en Masters niet opgelost worden met het intern opleiden van trainers. Het duurt een aantal jaren om op te leiden en ervaring te krijgen waardoor het probleem op dit moment niet meteen opgelost kan worden. Heb je interesse om baantrainer te worden? Meld je dan bij Melvin Laport of één van de baantrainers.

Afronding project

We hebben de finish bereikt. Het project is nu afgerond. Dat wil niet zeggen dat hetgeen wat ontwikkeld is nu naar de prullenbak gaat. Zie het als fase één; een tijd van vernieuwing. Bij fase twee moeten we (bestuur, trainers, coördinatoren, etcetera) met z’n allen de boel draaiende houden en verbeteren. Nu is het tijd om te starten met de toekomst van de baanatletiek.