Zoals gebruikelijk na een Algemene Ledenvergadering wordt in de eerstvolgende bestuursvergadering de invulling nog eens besproken. Wij willen iedereen op de hoogte stellen van de bestuurssamenstelling voor de komende periode:

 

 

Evert Schipper voorzitter
Wiebe Rengeling penningmeester
Christo Beumer secretaris
Melvin Laport coördinator baanatletiek
Marc Reesink coördinator loopgroepen
Marieke van Hunen algemeen bestuurslid

 

 

Als er vragen of goede ideeën zijn, voel je vrij om een van ons te benaderen!

Groet namens het bestuur van AV Climax.