Na de persconferentie van 13 oktober hebben wij als bestuur besloten de trainingen stil te leggen tot er meer informatie beschikbaar was. Op het moment dat de Atletiekunie een geupdate versie van het protocol 'verantwoord sporten' klaar had op donderdag 15 oktober, hebben wij bij de runnerstrainers geïnformeerd of er draagvlak was voor het organiseren van trainingen in deze gedeeltelijke lockdown situatie. Wij kunnen ons namelijk goed voorstellen dat mensen hier verschillend in staan.

Daarop is het volgende besloten:

• Trainingen moeten plaatsvinden volgens de nieuwste richtlijnen van de atletiekunie.
  Samengevat komt dit neer op:
  - Ten alle tijden 1,5 meter afstand tussen elkaar bewaren
  - Subgroepjes van maximaal 4 personen (exclusief trainer en een trainer mag wel meerdere subgroepen tegelijk training geven).

• Trainers mogen zelf bepalen of ze het veilig genoeg vinden om training te geven.

• Trainers mogen zelf een maximale groepsgrootte bepalen.

• De kleedruimtes, kantine en het krachthonk blijven gesloten.

• Loopgroepen starten zoveel mogelijk niet bij Climax.

• Je mag niet naar de training komen als je de bekende klachten hebt.

De communicatie over wanneer je groep precies weer start en onder welke voorwaarden (locatie, groepsgrootte e.d.) volgt via je trainer. Mocht er in een groep meer behoefte zijn aan trainen dan waar de trainer met zijn assistenten aan kan voldoen, dan wordt er gezocht naar een passende oplossing.

Heb je vragen, stel deze aan je trainer of rechtstreeks aan het bestuur.

Blijf gezond en pas op elkaar!

Groet,
Het bestuur