Het verenigingsbestuur nodigt alle (buiten)leden en ouders van jeugdleden uit voor de algemene ledenvergadering van A.V. Climax op vrijdag 27 maart. Aanvang 19:30 uur. Het bestuur rekent op uw komst!

Vanaf vrijdag 13 maart 2020 zijn de verschillende jaarverslagen via de website van Climax beschikbaar.

Een exemplaar van het Financieel verslag 2019 en de Begroting 2020 kan bij penningmeester Wiebe Rengelink () worden opgevraagd. U krijgt deze dan per e-mail toegezonden.

Na afloop van de jaarvergadering is er een hapje en een drankje.