veiligsportklimaat 220pxVorige week werd de atletiekwereld opgeschrikt door de berichtgeving over een atletiektrainer, die in omgeving van Den Haag jarenlang grensoverschrijdend gedrag heeft kunnen vertonen. Daar zijn we binnen onze vereniging natuurlijk erg van geschrokken. Een verschrikkelijk bericht, waarvan we bij onze vereniging hopen dat we dat nooit gaan meemaken.

Om een veilig sportklimaat te creëren, heeft het bestuur de afgelopen jaren een aantal maatregelen genomen. Aan alle jeugdtrainers, maar ook aan alle andere trainers, wordt gevraagd om een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) te overleggen. Dit vragen we ook aan de vrijwilligers die nauw bij onze jeugd betrokken zijn.

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt, dat het gedrag van een betrokkene in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Bij de aanvraag van zo’n VOG wordt aangegeven naar welke aspecten in het strafrechtelijk verleden van een persoon gekeken moet worden. Bij ontvangst van de VOG verklaring omtrent gedragwordt dan ook verklaard dat aangegeven aspecten NIET zijn aangetroffen.

Daarnaast hebben we ook nog een aantal huis- en gedragsregels met elkaar afgesproken. Klik hier om ze lezen.

Sinds meerdere jaren hebben we een vertrouwenspersoon, Jan van ’t Wout (). Bij hem kun je terecht als je misstanden constateert binnen onze vereniging. Om je de keuze te geven of je bij een man of vrouw melding wilt maken, is daar ruim een jaar geleden een 2e vertrouwenspersoon aan toegevoegd, Wilma Fontaine () . Beide vertrouwenspersonen zijn middels een emailadres te bereiken.

Natuurlijk doen we er alles aan om te voorkomen dat er misstanden kunnen ontstaan. Mocht dit wel zo zijn, dan verzoeken we je met klem om dit met een van onze vertrouwenspersonen te bespreken.

Ook als je goede ideeën hebt om het veilige sportklimaat verder te borgen, kun je dat bij een van de bestuursleden melden!