De toplaag op de atletiekbaan bij Climax is na vijf jaar aan vervanging toe. Over 2 weken wordt begonnen met het vernieuwen van de toplaag. De werkzaamhedenheden zullen 2 weken in beslag nemen. Dat zijn dus de eerste twee weken van mei.

Gemeente Ede stelt 165.000 euro beschikbaar om de nieuwe toplaag aan te brengen. Dat geld is beschikbaar in de programmabegroting van de gemeente. Het plan is om een toplaag aan te brengen die twee keer zo lang meegaat: tien jaar in plaats van vijf jaar. Er wordt afgeweken van het gemeentelijke inkoopbeleid voor het voeren van een enkelvoudige onderhandse aanbesteding, in plaats van een meervoudige onderhandse procedure. De opdracht is gegund aan GCC Sport Surfaces in Arnhem.

GCC Sport Surfaces heeft nieuwe toplagen verzorgd op Papendal en bij veel verenigingen in Nederland, zoals o.a. bij AV'34, Atletico en AV Wychen.

De werkzaamheden zouden half juli plaatsvinden, maar omdat we in deze periode nog een gebruik mogen maken van onze baan heeft het Bestuur bij de gemeente nagevraagd of de werkzaamheden vervroegd kunnen worden. Dat heeft er toe geleid dat over 2 weken wordt begonnen met het vernieuwen van de toplaag. De werkzaamhedenheden zullen 2 weken in beslag nemen. Dat zijn dus de eerste twee weken van mei.