Vorige week is het bestuur telefonisch op de hoogte gesteld van de mogelijke ontwikkelplannen die er zijn met onze locatie aan de Sportparkweg. De gemeente is hard op zoek naar locaties voor de ontwikkeling van nieuwbouw. Daarvoor worden er veel locaties onderzocht. Zo ook het terrein waar onze vereniging is gehuisvest.

Wat gaat dat betekenen? Voorlopig (de eerste 4 a 5 jaar) nog even helemaal niks. Van de verschillende locaties die de gemeente op het oog heeft worden haalbaarheidsstudies gemaakt en die zullen één voor één moeten worden afgewogen naar daadwerkelijke haalbaarheid en onder welke voorwaarden.

Stel dat er uit de onderzoeken komt dat de locatie aan de Sportparkweg gunstig uitkomt voor nieuwbouw, dan gaat de gemeente zoeken naar een alternatieve locatie en legt die aan ons en de andere verenigingen voor. Momenteel zou daar de zuidkant van de A12 geschikt voor kunnen worden gemaakt. 

Zover is het nog lang niet. Als er meer bekend is, houden we jullie op de hoogte natuurlijk.

Met vr groeten,

Bestuur AV Climax