vertrouwenspersoon 220pxClimax wil een sportvereniging zijn waar leden zich veilig en vertrouwd kunnen voelen. Daarom heeft Climax nu naast een mannelijke ook een vrouwelijke vertrouwenspersoon aangesteld. Leden kunnen nu in geval van ongewenst gedrag ten alle tijden te recht bij Jan van 't Wout of Wilma Fontaine.

Seksuele intimidatie, pesten en ongewenste intimiteiten komen overal voor, op school, op het werk, maar ook in de sport. Een vertrouwenspersoon zal een luisterend oor bieden in geval er sprake is van ongewenst gedrag.

Leden kunnen nu in geval van ongewenst gedrag ten alle tijden te recht bij:
Jan van 't Wout, telefoon 06-22571336 of
Wilma Fontaine, telefoon 06-51039347.