Per 1 juli a.s. zal de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) van kracht worden.

Verenigingen en stichtingen moeten daarvoor enkele stappen doorlopen en zaken inregelen om aan de WBTR te voldoen.

In het kort gaat de wet over:

  • Persoonlijke hoofdelijke aansprakelijkheid van (sport)bestuurders.
  • Afspraken over bestuurlijke zaken omtrent stemrecht, belet, toezicht en financieel bestuur.
  • Veel gemaakte afspraken moeten statutair (dus per notariële akte) vastgelegd gaan worden.

De WBTR is bedoeld om het bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten (tegenstrijdige belangen) verenigingen schaden.

De wetswijziging leidt (mogelijk) tot noodzakelijke aanpassing van de statuten en het doorvoeren daarvan moet gebeuren bij de eerstvolgende statutenwijziging. Dit hoeft dus niet vóór de invoering van de wetswijziging te zijn. Daarnaast dienen de voorgenomen wijzigingen door de Atletiek Unie te worden goedgekeurd.

De Atletiek Unie heeft inmiddels voorbeeldstatuten ontwikkeld en wij houden jullie op de hoogte van de voortgang.

Blijf gezond en geniet van het mooie weer!

Christo Beumer/ secretaris