Helaas moet Climax de WILHELM makelaars Horaloop dit jaar alsnog annuleren. In tegenstelling tot eerdere berichten is controle van het Corona Toegangsbewijs bij de Horaloop verplicht. Doordat deelnemers in het bos van alle kanten naar de startlocatie kunnen komen, is geen sluitende controle mogelijk. Dat heeft er in geresulteerd dat Climax de WILHELM makelaars Horaloop voor 2021 moet annuleren.

We hopen dat we je volgend jaar, onder betere omstandigheden, weer aan de start mogen verwelkomen.

Organisatie WILHELM makelaars Horaloop
AV Climax