Huis- en gedragsregels over alcohol in de kantine

• Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.

• Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders te nuttigen dan in de kantine of op het terras (bijvoorbeeld in de kleedkamers).

Er wordt geen alcohol geschonken aan:
- jongeren onder de 18 jaar;
- personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van atleten.

NIX18-cmyk-payoff-fc-1

• Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.

• Barvrijwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel 1) drinken geen alcohol gedurende hun bardienst.

• Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen, worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.