Uw privacy

Atletiekvereniging Climax is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop AV Climax persoonsgegevens verwerkt van leden, vrijwilligers en bezoekers van onze website.

Uiteraard worden persoonsgegevens van leden, vrijwilligers en ouders van leden van de website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt AV Climax zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is AV Climax in Ede.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens.

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor AV Climax uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt AV Climax persoonsgegevens van u:

• Wanneer u of uw kind een lidmaatschap afsluit om u te kunnen informeren over lidmaatschapsaangelegenheden;
• Om leden en vrijwilligers op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen onze vereniging, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld via social media
• Voor het organiseren van wedstrijden
• Fotomateriaal wordt gebruikt waar in een eerder stadium goedkeuring voor gebruik is verleend. En deze foto’s kunnen op verzoek verwijderd worden.
• Slechts 2 of 3 mensen beheren de foto-databank van zorgvuldig verzamelde foto’s. Deze foto’s zullen in de centrale gegevensbank worden opgeslagen en beheerd.
• Trainers houden persoonlijke gegevens bij over sportprestaties en medische gegevens, indien nodig. In de Centrale gegevensbank (Dropbox) van Climax zullen deze gegevens per trainer worden bijgehouden. Er is alleen inzage en gebruik voor de betreffende trainer.

E-mail

AV Climax verstuurt periodiek een nieuwsbrief. Wanneer u toestemming heeft gegeven voor het verzenden van een nieuwsbrief dan wordt deze toegezonden. U kunt uw toestemming altijd intrekken door u af te melden voor de betreffende nieuwsbrief. Waar? ;

Gebruik van persoonsgegevens door derden 

AV Climax laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

Social media 

AV Climax maakt naast een eigen website ook graag gebruik van Facebook en Twitter. AV Climax is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kan kunt u contact opnemen met AV Climax via .

Websites van AV Climax en andere websites

Op de websites van AV Climax, te weten climax-atletiek.nl, horaloop.nl en grootginkelseloop.nl treft u een aantal links aan naar andere websites. AV Climax kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan: AV Climax, .

Meldpunt kwetsbaarheden

Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren. Dat kan ook op het genoemde emailadres .

Wijzigingen 

AV Climax behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy-beleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien AV Climax een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop AV Climax uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website en/of de nieuwsbrieven.