Gezocht per direct: Secretaris.


Climax zoekt met spoed een nieuwe secretaris. En per april 2024 een 1 e en 2 e
penningmeester. Het huidige tandem zal tijdens de ALV in april 2024 terugtreden.

Wij zoeken communicatief vaardig personen. Gebruik van de computer is noodzakelijk voor
de functie van secretaris en financiƫle skills zijn voor de penningmeester essentieel. De
tijdsinvenstering is 1 a 2 uur per week en kan voor het grootste deel op tijden naar keuze
ingevuld worden.

Wist je dat het doen van twee uur vrijwilligerswerk per week mensen heel gelukkig maakt?
Behalve dat je Climax een grote gunst bewijst, maak je ook jezelf gelukkig. Het is leuk om iets
bij te kunnen dragen aan deze mooie vereniging en echt mee te kunnen denken over
belangrijke zaken die spelen binnen de vereniging.

Secretaris

Taken:

  • 11 x per jaar bestuursvergadering
  • Lid dagelijks bestuur
  • Opstellen agenda en notulen
  • Contact met sportbonden, gemeente, sportverenigingen e.d.
  • Inkomende post
  • In samenwerking met de overige bestuursleden beleid bepalen van de vereniging
  • Verzorgen aanvragen VOG t.b.v. vrijwilligers


Voor meer informatie kunt u terecht bij Christo Beumer via